Centrala Sieci
Mirabelka Sp. z o.o. Brzeska 76/6B, 08-110 Siedlce
Tel: 660 052 202, e-mail: biuro@sklepymirabelka.pl
Menager ds. rozwoju sieci
Wojciech Dziekanowski
tel: 604-416-190 
e-mail: wojciech.dziekanowski@sklepymirabelka.pl

Menager ds. handlu
Artur Pęda
tel: 604-417-190 
e-mail: artur.peda@sklepymirabelka.pl

Kierownik biura
Marlena Bobryk
tel: 660-052-202 
e-mail: marlena.bobryk@sklepymirabelka.pl

Z-ca kierownika biura
Agnieszka Wilińska
tel: 660-052-202
e-mail: agnieszka.wilinska@sklepymirabelka.pl

Opiekun kluczowych klientów
Marcin Pęda
tel. 600-969-668
e-mail: marcin.peda@sklepymirabelka.pl>

Koordynator regionu - Warszawa
Joanna Kuźmin
tel.660-066-562
e-mail: joanna.kuzmin@sklepymirabelka.pl>

Koordynator regionu - Siedlce
Aplikuj
tel. 606-650-019
e-mail: biuro@sklepymirabelka.pl>

Koordynator regionu - Siedlce
Agnieszka Czyż
tel. 577-405-003
e-mail: agnieszka.czyz@sklepymirabelka.pl>

Inspektor ochrony danych (IOD)
Paweł Łukasiak
tel. 608-367-207
e-mail: pawel.lukasiak@sklepymirabelka.pl>